InitJavaScriptParamPanel

.(טופס הרשמה לסמינר לשכת המהנדסים -16-19.12.2018 במלון רויאל ביץ' אילת בימים א' - ד' (אמצע שבוע

ברוכים הבאים להרשמה לסמינר לשכת המהנדסים במלון רויאל ביץ
אנא מלא את הפרטים בקפידה
בסיום מילוי הטופס , תקבל אישור הרשמה זמני לכתובת המייל שהזנת המאשרת את קליטת ההזמנה
מספר ההזמנה יהווה מעקב לאורך כל מסלול הרישום
אישור סופי יישלח בין 14 עד 21 יום לפני מועד הסמינר

הערות
מס' תיק קיים:

עלות למשתתפ/ת במלון רויאל ביץ' אילת 16-19.12.2018 לאחר קיזוז כוכבים בלשכת המהנדסים וסבסוד מלגת קרן ידע, בהתאם לזכאות 3

פירוט מחירים
מחיר חבר לשכה זכאי/ת קרן ידע - 250 ש"ח
מחיר חבר לשכה שאינו זכאי קרן ידע- 1,350 ש"ח
מחיר זכאי קרן ידע שאינו חבר לשכה- 500 ש"ח
תוספת לבן/בת זוג -1,750 ש"ח
תוספת לילד בחדר הורים (2-12)- 825ש"ח
תוספת מחיר ליחיד בחדר (סינגל) - 1,420 ש"ח
תינוק בחדר הורים ללא עלות נוספת - יש לבחור הרכב מחירון של זוג+תינוק
הערה
המחירים לאחר קיזוז / ניצול זכאות
ההגעה למלון הינה עצמאית
*אנא בחר סוג חברות:
0
סה"כ עבור השתתפות בסמינר


2

מלון: תאריכים: בסיס ארוח: סוג חדר:
מלון: תאריכים: בסיס ארוח:
סוג חדר: 0

פירוט מחירים:
*מחיר זכאי - 620 ש"ח.
*מחיר לא זכאי - 1,770 ש"ח.
*מחיר ילד בחדר עם הורים (2-12) -885 ש"ח.
*מחיר מבוגר שלישי בחדר (גיל+12) - 1,593 ש"ח.
*תוספת לסינגל - 1,416 ש"ח.
הערה:
סכום המלגה שתקוזז מכרטיסך האישי - 1,150 ש"ח.

הרישום לסמינר מותנה
6

 • קבלת אסמכתא במייל לאחר ההרשמה באתר
 • העברת מלוא התשלום לחברה המארגנת בצירוף מילוי טופס הרשמה עד כחודש לפני מועד תחילת הסמינר(בטבלת הסמינרים מצוין מועד אחרון לרישום ואופן התשלום לגבי כל סמינר)
 • נותרו חדרים פנויים במועד הגעת טופס ההרשמה לחברה המארגנת
 • אישור לשכת המהנדסים בגין זכאותך(לאחר קבלת התשלום וטופס הרישום במשרדי החברה)
 • פרטי הנרשם1

  השדות המסומנים ב-* (כוכבית) שדות חובה
  שם פרטי*
  שם משפחה*
  תעודת זהות*
  טלפון נייד*
  טלפון במשרד
  טלפון בבית
  מקום עבודה*
  EMAIL*
  מין*

  :אופן הגעה 3

  :נא לבחור אופן הגעה

  :הערות כלליות9

  :סך הכל להזמנה7

  סה"כ :

  במידה והנך מעוניין לחלוק חדר עם שותף אנא ציין את שמו4

  שם השותף

  :מדיניות דמי ביטול5

 • לביטול הרשמתך בסמינר, יש לשלוח בקשה הכוללת את פרטיך ופרטי הסמינר, באמצעות מייל לכתובת: seminarim@aeai.org.il
 • אישור על ביטול ההרשמה יתקבל מקרן ידע במייל חוזר. רק קבלת מייל חוזר כאמור מהווה אסמכתא לביטול ההשתתפות
 • הודעת ביטול שנתקבלה עד- 3 שבועות לפני יום תחילת הסמינר-ללא חיוב בדמי ביטול
 • הודעת ביטול שנתקבלה פחות מ- 3 שבעות מיום תחילת הסמינר- דמי ביטול מלאים עפ"י דרישת המלון/החברה המארגנת
 • :אופן התשלום
  8


  .ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 3 תשלומים שווים ללא ריבית
  בחר אמצעי תשלום:  מספר כרטיס אשראי תוקף (MMYY) CVV מס תשלומים ת.ז. בעל כרטיס האשראי
  • קבלת מפתחות החדר ביום פתיחת הסמינר בין השעות 15:00-17:00 אצל דיילת הסמינר ובהצגת תעודה מזהה.
  • הגעה לאחר שעות אלו מחייבת בתיאום מראש בסמינר לשכת המהנדסים
  • במידה ולא תציינ/י שם משתתף נוסף עמו את/ה מעוניינ/ת לחלוק חדר, או במידה והמשתתף שצוין לא הגיע לסמינר, ישובץ שותף לחדר באופן אקראי
  • לשכת המהנדסים רשאית להתנות את מסירת מפתחות החדר בנוכחות שני הזכאים הרשומים לחדר.
  • המחירים לכל ימי הסמינר הינם בש"ח, וכוללים מע"מ למעט הסמינרים באילת. במידה ויבוטל מע"מ באילת יתווסף לעלות המצוינת בטבלת המחירים, מע"מ כחוק
  • לשכת המהנדסים תעשה כמיטב יכולתה להיענות לבקשות הרישום של המשתתפים
  • הגעה לסמינר מותנית בקבלת אישור הרשמה סופי שיישלח במייל תוך 14-21 יום לפני מועד הסמינר ולאחר סיום תהליך ההרשמה
  • שינויים /ביטולים יתבצעו במייל בלבד בכתובת מייל : seminarim@aeai.org.il
  • לפרטים נוספים ניתן לפנות לנציגי לשכת המהנדסים בטלפון: 03-5227919
  • על כל שינוי/ביטול יש לקבל אישור במייל מלשכת המהנדסים
  • ללא הצגת אישור כתוב על ביטול לא יבוצע זיכוי .