InitJavaScriptParamPanel

טופס תשלום דמי חבר לשכת המהנדסים


חברים חדשים מתבקשים למלא בנוסף טופס הצטרפות ללשכה בקישור
https://www.aeai.org.il/join-form/
אנא מלא את הפרטים בקפידה בסיום מילוי הטופס , תקבל אישור זמני לכתובת המייל שהזנת המאשרת את קליטת ההזמנה

הערות
מס' תיק קיים:

פירוט מחירים 3

מסלול חברות
Platinum Plus –₪ 700
Platinum –₪ 600
Gold Plus – ₪ 490
Gold –₪ 390

אנא בחר סוג רישום
0
סה"כ מחיר כולל מע"מ

מלון: תאריכים: בסיס ארוח: סוג חדר:
מלון: תאריכים: בסיס ארוח:
סוג חדר: 0

פירוט מחירים:
*מחיר זכאי - 620 ש"ח.
*מחיר לא זכאי - 1,770 ש"ח.
*מחיר ילד בחדר עם הורים (2-12) -885 ש"ח.
*מחיר מבוגר שלישי בחדר (גיל+12) - 1,593 ש"ח.
*תוספת לסינגל - 1,416 ש"ח.
הערה:
סכום המלגה שתקוזז מכרטיסך האישי - 1,150 ש"ח.

מידע נוסף
6


חברים חדשים מתבקשים למלא בנוסף טופס הצטרפות ללשכה בקישור
https://www.aeai.org.il/join-form/

פרטי הנרשם1

השדות המסומנים ב-* (כוכבית) שדות חובה
שם פרטי*
שם משפחה*
תעודת זהות*
דואר אלקטרוני*
טלפון נייד*
ארגון/חברה
קבלה על שם

:אופן הגעה 3

:נא לבחור אופן הגעה

סך הכל להזמנה - כולל מע"מ 8

סה"כ :

הערות4


:אופן התשלום
9


ניתן לשלם בכרטיס אשראי בלבד עד 6 תשלומים
אנא בחר אחד אמצעי התשלוםמספר כרטיס אשראי תוקף (MMYY) CVV מס תשלומים ת.ז. בעל כרטיס האשראי
ידוע לי ואני מסכים/ה כי הפרטים שמסרתי ישמשו לצורך משלוח אישור הרשמה וכן דברי מידע ופרסומות מטעם ארגוני המהנדסים
ידוע לי, כי בכל עת באפשרותי לבקש את הסרתי מרשימת הדיוור במייל