InitJavaScriptParamPanel

טופס תשלום דמי חבר - ארגון הדיגיטל, לשכת המהנדסים


טופס תשלום דמי חבר לשכת המהנדסים - ארגון הדיגיטל

אנא מלא את הפרטים בקפידה. בסיום מילוי הטופס, תקבל אישור זמני לכתובת המייל שהזנת המאשרת את קליטת ההזמנה

הערות
מס' תיק קיים:

. 3

אנא בחר שכיר/עצמאי/אחר
0
0

מלון: תאריכים: בסיס ארוח: סוג חדר:
מלון: תאריכים: בסיס ארוח:
סוג חדר: 0

פירוט מחירים:
*מחיר זכאי - 620 ש"ח.
*מחיר לא זכאי - 1,770 ש"ח.
*מחיר ילד בחדר עם הורים (2-12) -885 ש"ח.
*מחיר מבוגר שלישי בחדר (גיל+12) - 1,593 ש"ח.
*תוספת לסינגל - 1,416 ש"ח.
הערה:
סכום המלגה שתקוזז מכרטיסך האישי - 1,150 ש"ח.

מידע נוסף
6


החברות בארגון הדיגיטל הינה ע"פ שנה קלנדרית.
חידוש החברות בארגון הדיגיטל לשנת 2019 בלבד הינו יחסי ויקבע באופן פרטני לפי תאריך ההצטרפות לשנת 2018.

לאתר ארגון הדיגיטל הישראלי
https://www.digital-israel.org

לאתר לשכת המהנדסים
https://www.aeai.org.il

פרטי הנרשם1

השדות המסומנים ב-* (כוכבית) שדות חובה
שם פרטי*
שם משפחה*
תעודת זהות*
דואר אלקטרוני*
תאריך לידה*
טלפון נייד*
טלפון נוסף
כתובת
עיר
חברה\ארגון*
תחום*
תפקיד*
השכלה אקדמית
איך הגעת אלינו?
מגדר
קבלה על שם

:אופן הגעה 3

:נא לבחור אופן הגעה

סך הכל להזמנה 8

סה"כ :

הערות4


:אופן התשלום
9


ניתן לשלם בכרטיס אשראי בלבד עד 6 תשלומים
אנא בחר אחד אמצעי התשלוםמספר כרטיס אשראי תוקף (MMYY) CVV מס תשלומים ת.ז. בעל כרטיס האשראי
ידוע לי ואני מסכים/ה כי הפרטים שמסרתי ישמשו לצורך משלוח אישור הרשמה וכן דברי מידע ופרסומות מטעם ארגוני המהנדסים
ידוע לי, כי בכל עת באפשרותי לבקש את הסרתי מרשימת הדיוור במייל