InitJavaScriptParamPanel

הערות
מס' תיק קיים:

בחירת סוג חברות3

אנא בחר האם הנך חבר/ה איגוד/אינך חבר איגוד
0
0

מלון: תאריכים: בסיס ארוח: סוג חדר:
מלון: תאריכים: בסיס ארוח:
סוג חדר: 0

פירוט מחירים:
*מחיר זכאי - 620 ש"ח.
*מחיר לא זכאי - 1,770 ש"ח.
*מחיר ילד בחדר עם הורים (2-12) -885 ש"ח.
*מחיר מבוגר שלישי בחדר (גיל+12) - 1,593 ש"ח.
*תוספת לסינגל - 1,416 ש"ח.
הערה:
סכום המלגה שתקוזז מכרטיסך האישי - 1,150 ש"ח.

פרטי הנרשם/הנרשמת:1

השדות המסומנים ב-* (כוכבית) שדות חובה
שם פרטי*
שם משפחה*
תעודת זהות *
טלפון נייד*
* תפקיד
*שם הרשות
סוג הרשות*
דואר אלקטרוני*

:אופן הגעה 3

:נא לבחור אופן הגעה

לשאלות וברורים ניתן לפנות לחברת ההפקה אגד הסעים,
לפנינית במייל בין השעות 09:00-16:00
Pninits@egged.co.il 5

הערות
טקסט חופשי

אופן התשלום9

התשלום יתבצע בכרטיס אשראי בלבד

  • לאחר ביצוע ההזמנה יישלח אליכם אישור במייל.
  • לשאלות או ברורים ניתן ליצור קשר במייל לשים מייל
  • מספר כרטיס אשראי תוקף (MMYY) CVV מס תשלומים ת.ז. בעל כרטיס האשראי