InitJavaScriptParamPanel

.(טופס הרשמה לסמינר קרן ידע -21-24.11.2021 במלון דן אילת בימים א' - ד' (אמצע שבוע

ברוכים הבאים להרשמה לסמינר קרן ידע הנדסי אקדמי במלון דן אילת
 • אנא מלא/י את הפרטים בקפידה
 • בסיום מילוי הטופס , תקבל/י אישור הרשמה זמני לכתובת המייל שהזנת המאשר את קליטת ההזמנה
 • מספר ההזמנה יהווה מעקב לאורך כל מסלול הרישום
 • לתשומת ליבך : אישור הרשמה זמני אינו מהווה אישור השתתפות בסמינר
 • אישור הרשמה סופי יישלח בין 14 עד 21 יום לפני מועד הסמינר
הערות
מס' תיק קיים:

עלות למשתתפ/ת במלון במלון דן אילת 21-24.11.2021 ימים א-ד' אמצ"ש
פירוט מחירים ובחירת סוג חדר
3

פירוט מחירים
מחיר זכאי/ית 480 ש"ח
מחיר נלווה 1,800 ש"ח
מחיר ילד בחדר הורים (גיל 12 - 2) 900 ש"ח
תוספת סינגל 1,450 ש"ח
סכום המלגה שיקוזז מכרטיסך האישי 1,320 ש"ח
הערה
המחירים לאחר קיזוז / ניצול זכאות
ההגעה למלון הינה עצמאית
*אנא בחר סוג חברות:
0
סה"כ עבור השתתפות בסמינר


2

אנא בחר/י הרכב חדר
אנא בחר/י הרכב חדר
0
פירוט מחירים
מחיר זכאי/ית 480 ש"ח
מחיר נלווה 1,800 ש"ח
מחיר ילד בחדר הורים (גיל 12 - 2) 900 ש"ח
תוספת סינגל 1,450 ש"ח
סכום המלגה שיקוזז מכרטיסך האישי 1,320 ש"ח
הערה
המחירים לאחר קיזוז / ניצול זכאות
ההגעה למלון הינה עצמאית

ההשתתפות בסמינר מותנה
6

 • קבלת אסמכתא (מספר הזמנה) במייל לאחר ההרשמה באתר.
 • קבלת אישור הרשמה סופי.
 • ביצוע התשלום בגין ההזמנה.
 • פרטי הנרשם1

  השדות המסומנים ב-* (כוכבית) שדות חובה
  שם פרטי*
  שם משפחה*
  תעודת זהות*
  טלפון נייד*
  טלפון במשרד
  טלפון בבית
  מקום עבודה*
  EMAIL*
  מין*

  :אופן הגעה 3

  :נא לבחור אופן הגעה

  :הערות כלליות9

  • חלוקת חדרים ביום פתיחת הסמינר בין השעות 15:00-17:00 בנקודת הקליטה של הסמינר.
  • קבלת החדר מותנית בהצגת תעודה מזהה עם תמונה.
  • מסירת מפתח לחדר שהוזמן ע"י שני זכאים תתבצע בנוכחות שניהם יחד ובהצגת תעודה מזהה בלבד !!!.
  • במידה ולא תציינ/י שם משתתף נוסף עמו את/ה מעוניינ/ת לחלוק חדר, או במידה והמשתתף שצוין לא הגיע לסמינר, ישובץ שותף לחדר באופן אקראי.
  • המחירים לכל ימי הסמינר הינם בש"ח, וכוללים מע"מ למעט הסמינרים באילת. במידה ויוטל מע"מ באילת יתווסף לעלות המצוינת בטבלת המחירים, מע"מ כחוק.
  • קרן ידע תעשה כמיטב יכולתה להיענות לבקשות הרישום של המשתתפים.
  • הגעה לסמינר מותנית בקבלת אישור הרשמה סופי שיישלח במייל תוך 14-21 יום לפני מועד הסמינר.
  • בקשות לשינויים / ביטולים יש להעביר במייל לכתובת seminarim@kereny.org.il.
  • לפרטים נוספים ניתן לפנות לנציגת קרן ידע בטלפון: 03-5227919 שלוחה 2 שרית.

  :סך הכל להזמנה13

  סה"כ :

  להורידדדדד4


  :חובת השתתפות בהרצאות / תכנים מקצועיים בסמינר8

  • ככלל, חלה חובת השתתפות בהרצאות ו/או בכל תוכן אחר המופיע בתכנית הסמינר.
  • עמית הקרן אשר יהיה נוכח בפחות מ - 50% מההרצאות / פעילויות התוכן בסמינר, לא יהיה רשאי להשתתף בסמינרים נוספים במהלך שנת 2021 ובשנת 2022.
  • קבלת מסמך "אישור השתתפות בסמינר" לצורך קבלת ימי השתלמות בשכר, מותנה בנוכחות המשתתף בלא פחות מ - 80% מן ההרצאות / פעילויות התוכן בסמינר. עמית המעוניין באישור זה , יפנה למשרדי הקרן לאחר סיום הסמינר.
  • רישומי הנוכחות (בהרצאות / פעילויות התוכן בסמינר) אשר נערכים ע"י נציגי הקרן או מי מטעמם, יהיו מחייבים וקובעים לעניין זה.

  תנאי ביטול הזמנה / דמי ביטול הזמנה7

  • לביטול הרשמתך בסמינר, יש לשלוח בקשה הכוללת את פרטיך ופרטי הסמינר, באמצעות מייל לכתובת: seminarim@kereny.org.il
  • אישור על ביטול ההרשמה ישלח לכתובת המייל של הפונה. רק קבלת אישור כאמור יהווה אסמכתא לביטול ההרשמה לסמינר.
  • הודעת ביטול שנתקבלה עד- 3 שבועות לפני יום תחילת הסמינר-ללא חיוב בדמי ביטול.
  • הודעת ביטול שנתקבלה פחות מ- 3 שבעות מיום תחילת הסמינר- דמי ביטול מלאים עפ"י דרישת המלון.

  :אופן התשלום
  10


  התשלום יבוצע בכרטיס אשראי בלבד, עד 3 תשלומים שווים ללא ריבית
  להמשך ההזמנה ולביצוע התשלום לחץ על האופציה כרטיס אשראי ולאחר מכן על כפתור הזמן  מספר כרטיס אשראי תוקף (MMYY) CVV מס תשלומים ת.ז. בעל כרטיס האשראי