InitJavaScriptParamPanel

מיטאפ חקלאות מדייקת - טופס הרשמה

ברוכים הבאים להרשמה מיטאפ חקלאות מדייקת
יום העיון יתקיים ביום שלישי , 2יולי 2019, בית המהנדס, דיזינגוף 200 תל-אביב
אנא מלא את הפרטים בקפידה
בסיום מילוי הטופס, תקבל אישור הרשמה זמני לכתובת המייל שהזנת המאשרת את קליטת ההזמנה
מספר ההזמנה יהווה מעקב לאורך כל מסלול הרישום

הערות
מס' תיק קיים:

פירוט מחירים 3

פירוט מחירים
מחיר מלא 50 ש"ח
מחיר חבר לשכת המהנדסים והאדריכלים 25 ש"ח
מחיר אזרחים ותיקים/סטודנטים לתואר ראשון 25 ש"ח
אנא בחר סוג רישום
0
סה"כ מחיר

מלון: תאריכים: בסיס ארוח: סוג חדר:
מלון: תאריכים: בסיס ארוח:
סוג חדר: 0

פירוט מחירים:
*מחיר זכאי - 620 ש"ח.
*מחיר לא זכאי - 1,770 ש"ח.
*מחיר ילד בחדר עם הורים (2-12) -885 ש"ח.
*מחיר מבוגר שלישי בחדר (גיל+12) - 1,593 ש"ח.
*תוספת לסינגל - 1,416 ש"ח.
הערה:
סכום המלגה שתקוזז מכרטיסך האישי - 1,150 ש"ח.

מידע נוסף
6

  • תשלום לפקודת לשכת המהנדסים עמותה 580021236
    המחאות יש לשלוח בדאר ישראל, לכתובת: בית המהנדס, ת.ד. 6429, תל אביב
    העברה בנקאית יש להעביר לחשבון “לשכת המהנדסים” – בבנק 31, סניף 065, חשבון 409-242004
    לשכת המהנדסים הנה מלכ”ר, אין מע”מ

  • הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה שבועות לפני יום האירוע. ביטול לאחר המועד יחויב במלוא דמי ההשתתפות.

פרטי הנרשם1

השדות המסומנים ב-* (כוכבית) שדות חובה
שם פרטי*
שם משפחה*
תעודת זהות*
דואר אלקטרוני*
טלפון נייד*
טלפון נוסף
כתובת
עיר/יישוב
ארגון/חברה*
תפקיד
איך הגעת אלינו?

:אופן הגעה 3

:נא לבחור אופן הגעה

סך הכל להזמנה 8

סה"כ :

הערות4


:אופן התשלום
9


ניתן לשלם בתשלום אחד מאמצעי התשלום המוצגים מטה
אנא בחר אחד אמצעי התשלוםמספר כרטיס אשראי תוקף (MMYY) CVV מס תשלומים ת.ז. בעל כרטיס האשראי
ידוע לי ואני מסכים/ה כי הפרטים שמסרתי ישמשו לצורך משלוח אישור הרשמה וכן דברי מידע ופרסומות מטעם ארגוני המהנדסים
ידוע לי, כי בכל עת באפשרותי לבקש את הסרתי מרשימת הדיוור במייל