InitJavaScriptParamPanel

.(טופס הרשמה לסמינר -22-25.9.2019 במלון רויאל ביץ אילת א' - ד' (אמצע שבוע

ברוכים הבאים להרשמה לסמינר לשכת המהנדסים במלון רויאל ביץ אילת
אנא מלא את הפרטים בקפידה
בסיום מילוי הטופס , תקבל אישור הרשמה זמני לכתובת המייל שהזנת המאשרת את קליטת ההזמנה
מספר ההזמנה יהווה מעקב לאורך כל מסלול הרישום
אישור סופי יישלח בין 14 עד 21 יום לפני מועד הסמינר

הערות
מס' תיק קיים:

עלות למשתתפ/ת במלון רויאל ביץ אילת 22-25.9.2019 לאחר קיזוז כוכבים בלשכת המהנדסים וסבסוד מלגת קרן ידע, בהתאם לזכאות 3

פירוט מחירים
מחיר חבר לשכה וגם זכאי/ת קרן ידע - 575 ש"ח
מחיר זכאי קרן ידע שאינו חבר לשכה- 775 ש"ח
מחיר חבר לשכה שאינו זכאי קרן ידע - 1,500 ש"ח
תוספת לבן/בת זוג -1,900 ש"ח
תוספת לילד בחדר הורים (2-12)- 900 ש"ח
מחיר תינוק בחדר הורים ללא עלות
תוספת מחיר ליחיד בחדר (סינגל) - 1,540 ש"ח
מחיר מלא זוג בחדר זוגי - 3900 ש"ח
הערות
המחירים לאחר קיזוז כוכבים / מלגת קרן ידע
גובה מלגת קרן ידע לזכאי- 1,425 ש"ח
ההגעה למלון הינה עצמאית
*אנא בחר סוג חברות:
0
0


2

מלון: תאריכים: בסיס ארוח: סוג חדר:
מלון: תאריכים: בסיס ארוח:
סוג חדר: 0

פירוט מחירים:
*מחיר זכאי - 620 ש"ח.
*מחיר לא זכאי - 1,770 ש"ח.
*מחיר ילד בחדר עם הורים (2-12) -885 ש"ח.
*מחיר מבוגר שלישי בחדר (גיל+12) - 1,593 ש"ח.
*תוספת לסינגל - 1,416 ש"ח.
הערה:
סכום המלגה שתקוזז מכרטיסך האישי - 1,150 ש"ח.

הרישום לסמינר מותנה
6

 • קבלת אסמכתא במייל לאחר ההרשמה באתר
 • אישור לשכת המהנדסים/ קרן ידע בגין זכאותך
 • פרטי הנרשם1

  השדות המסומנים ב-* (כוכבית) שדות חובה
  שם פרטי*
  שם משפחה*
  תעודת זהות*
  טלפון נייד*
  טלפון במשרד
  טלפון בבית
  מקום עבודה*
  EMAIL*
  מין*

  :אופן הגעה 3

  :נא לבחור אופן הגעה

  :הערות כלליות9

  :סך הכל להזמנה7

  סה"כ :

  במידה והנך מעוניין לחלוק חדר עם שותף אנא ציין את שמו4

  שם השותף

  :מדיניות דמי ביטול5

 • לביטול הרשמתך בסמינר, יש לשלוח בקשה הכוללת את פרטיך ופרטי הסמינר, באמצעות מייל לכתובת: seminarim@aeai.org.il
 • אישור על ביטול ההרשמה ישלח אליך במייל חוזר. רק קבלת מייל חוזר כאמור מהווה אסמכתא לביטול ההשתתפות
 • הודעת ביטול שנתקבלה עד- 3 שבועות לפני יום תחילת הסמינר-ללא חיוב בדמי ביטול
 • הודעת ביטול שנתקבלה פחות מ- 3 שבעות מיום תחילת הסמינר- דמי ביטול מלאים עפ"י דרישת המלון/החברה המארגנת
 • :אופן התשלום
  8


  .ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 3 תשלומים שווים ללא ריבית
  אנא סמן אופן תשלום באמצעות כרטיס אשראי  מספר כרטיס אשראי תוקף (MMYY) CVV מס תשלומים ת.ז. בעל כרטיס האשראי
 • חלוקת חדרים ביום פתיחת הסמינר בין השעות 15:00-17:00 בנקודת הקליטה של הסמינר
 • קבלת החדר מותנית בהצגת תעודה מזהה עם תמונה
 • מסירת מפתח לחדר שהוזמן ע"י שני זכאים תתבצע בנוכחות שניהם יחד ובהצגת תעודה מזהה בלבד !!!
 • במידה ולא תציינ/י שם משתתף נוסף עמו את/ה מעוניינ/ת לחלוק חדר, או במידה והמשתתף שצוין לא הגיע לסמינר, ישובץ שותף לחדר באופן אקראי
 • המחירים לכל ימי הסמינר הינם בש"ח, וכוללים מע"מ למעט הסמינרים באילת. במידה ויוטל מע"מ באילת יתווסף לעלות המצוינת בטבלת המחירים, מע"מ כחוק
 • לשכת המהנדסים תעשה כמיטב יכולתה להיענות לבקשות הרישום של המשתתפים
 • הגעה לסמינר מותנית בקבלת אישור הרשמה סופי שיישלח במייל תוך 14-21 יום לפני מועד הסמינר
 • בקשות לשינויים / ביטולים יש להעביר במייל לכתובת smenarin@aeai.org.il
 • לפרטים נוספים ניתן לפנות לנציגת לשכת המהנדסים בטלפון: 03-5205810 או מייל beatrice@aeai.org.il ביאטריס